Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce

yao jing zhong zhi shou ce
Score Type Episodes Status
Synopsis

Yuan Ding, an otaku, was transported to another world. After taking Shuo Yue Academy’s entrance exam, Yuan Ding’s life in another world begins, aiming to collect the Demon Spirits said to exist in the legends.

Title: Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce

Type :

Episode :

Status :

Genre : , , , , ,

Episode ListWatch
Stream Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce Episode 5 Link
Stream Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce Episode 4 Link
Stream Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce Episode 3 Link
Stream Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce Episode 2 Link
Stream Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce Episode 1 Link