Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi

wu liuqi zhi zui qiang fa xing shi
Score Type Episodes Status
Synopsis

Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.

Title: Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi

Type :

Episode :

Status :

Genre : , ,

Episode ListWatch
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 6 Link
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 5 Link
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 4 Link
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 3 Link
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 2 Link
Stream Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi Episode 1 Link